Ameland 2008 (17-32)

E-Mail E-Mail
E-Mail

  White Plum Asanga Gathering

<< 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-146 >>

<< 1-16  17-32  33-48  49-64  65-80  81-96  97-112  113-128  129-144  145-146 >>

Jukai; Mike - Daiji - Great Compassion

Jukai; Gertie - Dainen: Great Thought

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Jukai

Willem

Andrej  & Edwin

Roshi during Jukai ceremony

Jukai